1+1=TRE logo Kontakt os Forsiden

1+1=TRE har gennem en del år arbejdet med at støtte borgere med dobbeltdiagnose, det vil sige en psykiatrisk problemstilling, sammen med et misbrug.

Igennem årene har vi oplevet talløse eksempler på, at vi KAN gøre en forskel for den enkelte borgers livskvalitet.

Målene for vores arbejde er vidt forskelligt fra borger til borger, men vi oplever næsten altid en positiv udvikling i borgerens liv og livssituation.Medarbejderne i 1+1=TRE bruger relationen til borgeren, som det vigtigste værktøj

I vores tilgang til de problemstillinger borgeren står overfor, er det vores udgangspunkt, at tingene altid kan lade sig gøre, måske kan man ikke komme helt i mål, men det kan blive bedre!Vi oplever positiv forandring

Vi har oplevet borgere som:
- er kommet i uddannelse/arbejde
- er kommet i behandling
- er flyttet fra institution til eget hjem
- har fået opbygget sunde relationer til familie og netværk
- har fået brudt rækkerne af indlæggelser/fængslinger o.l.Ro og tryghed

Vi kan skabe ro og tryghed for borgerne, der af den ene eller anden grund, er i en så presset situation, at han/hun udebliver fra møder og svigter aftaler. Ved at skabe kontakt og en gensidig forståelse, kan vi være et koordinerende led og styrke kommunikationen mellem de forskellige instanser, som borgeren navigerer i mellem. Vi kan støtte borgeren i at møde op til relevante møder bl.a. ved at skabe ro omkring de grundlæggende behov og få de strukturelle rammer på plads såsom bolig og de materielle forudsætninger. Vi kan støtte borgeren i at rydde de umiddelbare forhindringer af vejen, således at borgeren får overskud til at møde op og skabe kontakt til sagsbehandler, øvrige behandlere og evt. myndighed.